Korzyści

  • usprawnienie realizacji zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego;
  • aktualność, wiarygodność i rzetelność informacji posiadanych przez samorząd, automatycznie importowanych z LIBRUS Synergia oraz e-Sekretariatu;
  • stały dostęp do gotowych zestawień, raportów i wydruków;
  • skuteczne, zgodne z wymogami GIODO mechanizmy i procedury kontroli oraz egzekucji obowiązku nauki;
  • uwzględnienie w systemie kontroli obowiązku nauki uczniów szkół ponadpodstawowych;
  • skuteczne mechanizmy komunikacji organu prowadzącego ze szkołami;
  • pozyskiwanie danych o migracji uczniów zarówno pomiędzy szkołami na obszarze jednego samorządu, jak i do szkół prowadzonych przez inne jednostki;
  • możliwość monitorowania realizowanej przez szkoły kontroli obowiązku szkolnego i obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;
  • gwarancja najwyższej niezawodności i stabilności systemów oraz bezpieczeństwa danych;
  • monitorowanie procesu cyfryzacji oraz stosowania nowoczesnych technologii w podległych szkołach.

 

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami – zaprezentujemy system w Twoim samorządzie!

e-mail samorzad@librus.pl
tel. 32 350 85 85 wew. *19
formularz kontaktowy on-line
Czytaj więcej o aplikacji na stronie osin.librus.pl.

⇑⇑

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

InterriskInterrisk