Korzyści

  • usprawnienie realizacji zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego;
  • aktualność, wiarygodność i rzetelność informacji posiadanych przez samorząd, automatycznie importowanych z LIBRUS Synergia oraz e-Sekretariatu;
  • stały dostęp do gotowych zestawień, raportów i wydruków;
  • skuteczne, zgodne z wymogami GIODO mechanizmy i procedury kontroli oraz egzekucji obowiązku nauki;
  • uwzględnienie w systemie kontroli obowiązku nauki uczniów szkół ponadpodstawowych;
  • skuteczne mechanizmy komunikacji organu prowadzącego ze szkołami;
  • pozyskiwanie danych o migracji uczniów zarówno pomiędzy szkołami na obszarze jednego samorządu, jak i do szkół prowadzonych przez inne jednostki;
  • możliwość monitorowania realizowanej przez szkoły kontroli obowiązku szkolnego i obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;
  • gwarancja najwyższej niezawodności i stabilności systemów oraz bezpieczeństwa danych;
  • monitorowanie procesu cyfryzacji oraz stosowania nowoczesnych technologii w podległych szkołach.

 

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami – zaprezentujemy system w Twoim samorządzie!

e-mail samorzad@librus.pl
tel. 32 350 85 85 wew. *19
formularz kontaktowy on-line
Czytaj więcej o aplikacji na stronie osin.librus.pl.

⇑⇑

Udostępnij:

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk