Nowe możliwości

Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki – automatyczne raportowanie dotyczące realizowania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki przez dzieci i młodzież. Dane pobierane są automatycznie z e-Sekretariatu.

Dane osobowe – pobieranie danych osobowych z wybranych baz ewidencji ludności.

Szybka komunikacja – korespondencja z dowolnym użytkownikiem LIBRUS Synergia, bez konieczności zakładania konta e-mail. Łatwy kontakt z dyrektorami, nauczycielami lub rodzicami i opiekunami uczniów w podległych placówkach

Analiza migracji uczniów – badanie migracji uczniów między szkołami, obwodami oraz gminami.

e-Kwerenda – zautomatyzowane narzędzia do ankietowego zbierania danych z placówek – możliwość generowania automatycznych raportów.

Droga Edukacyjna ucznia – monitorowanie historii edukacyjnej ucznia.

Raporty i statystyki – najbardziej aktualne raporty i statystyki dotyczące uczniów oraz kadry nauczycielskiej, przydatne m.in. do pozyskiwania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych (dane pobierane automatycznie z LIBRUS Synergia).

Bezpieczeństwo – najwyższe bezpieczeństwo przetwarzania danych. Ogromne doświadczenie w zarządzaniu systemami o dużej liczbie użytkowników i administrowaniu obszerną bazą danych.

Dokumenty i szablony – udostępnianie szkołom dowolnych dokumentów lub szablonów do uzupełnienia – spójne wzory we wszystkich podległych placówkach.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami – zaprezentujemy system w Twoim samorządzie!

e-mail samorzad@librus.pl
tel. 32 350 85 85 wew. *19
formularz kontaktowy on-line
Czytaj więcej o aplikacji na stronie: osin.librus.pl.

⇑⇑

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

InterriskInterrisk