Nowe możliwości

Obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki – automatyczne raportowanie dotyczące realizowania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki przez dzieci i młodzież. Dane pobierane są automatycznie z e-Sekretariatu.

Dane osobowe – pobieranie danych osobowych z wybranych baz ewidencji ludności.

Szybka komunikacja – korespondencja z dowolnym użytkownikiem LIBRUS Synergia, bez konieczności zakładania konta e-mail. Łatwy kontakt z dyrektorami, nauczycielami lub rodzicami i opiekunami uczniów w podległych placówkach

Analiza migracji uczniów – badanie migracji uczniów między szkołami, obwodami oraz gminami.

e-Kwerenda – zautomatyzowane narzędzia do ankietowego zbierania danych z placówek – możliwość generowania automatycznych raportów.

Droga Edukacyjna ucznia – monitorowanie historii edukacyjnej ucznia.

Raporty i statystyki – najbardziej aktualne raporty i statystyki dotyczące uczniów oraz kadry nauczycielskiej, przydatne m.in. do pozyskiwania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych (dane pobierane automatycznie z LIBRUS Synergia).

Bezpieczeństwo – najwyższe bezpieczeństwo przetwarzania danych. Ogromne doświadczenie w zarządzaniu systemami o dużej liczbie użytkowników i administrowaniu obszerną bazą danych.

Dokumenty i szablony – udostępnianie szkołom dowolnych dokumentów lub szablonów do uzupełnienia – spójne wzory we wszystkich podległych placówkach.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami – zaprezentujemy system w Twoim samorządzie!

e-mail samorzad@librus.pl
tel. 32 350 85 85 wew. *19
formularz kontaktowy on-line
Czytaj więcej o aplikacji na stronie: osin.librus.pl.

⇑⇑

Udostępnij:

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk