Opis systemu

Zintegrowany system wielu perspektyw

Osin to innowacyjny systemem internetowy dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego. Stanowi on kluczowy element Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus.

Osin_ustawa

Jego głównymi zadaniami są:

 • wsparcie organu prowadzącego w realizacji zadań związanych z kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • unowocześnienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy organem prowadzącym a szkołami i rodzicami;
 • zapewnienie aktualnego i wiarygodnego dostępu do najbardziej potrzebnych zestawień i porównań.

Osin to niezwykle intuicyjna aplikacja dostępna za pomocą przeglądarki internetowej. Jej funkcjonowanie opiera się na współpracy gminy ze szkołami. Bazy danych o uczniach podlegających obowiązkowi nauki uzupełniane są z gminnego systemu ewidencji ludności, a informacja, którzy z nich spełniają ten obowiązek, pobierana jest ze szkolnych e‑Sekretariatów. System weryfikuje dane automatycznie i wskazuje osoby, co do których brakuje informacji o miejscu i formie spełniania obowiązku nauki.

Osin został zintegrowany z rozwiązaniem LIBRUS Synergia, dzięki czemu JST ma bezpośredni dostęp do zawsze aktualnych danych. Do aplikacji Osin importowane są m.in. następujące informacje:

 • dane dotyczące wypełniania nauki (uczęszczanie do szkół podległych);
 • spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego;
 • dane statystyczne o uczniach (np. demograficzne lub dot. poziomu kształcenia);
 • dane statystyczne o nauczycielach (np. nauczanie konkretnych przedmiotów, ich poziom wykształcenia);
 • dane dotyczące szkół podległych (poziomy, oddziały, typy kształcenia);
 • frekwencja uczniów;
 • oceny klasyfikacyjne uczniów;
 • dane dotyczące liczby logowań w rozwiązaniu;
 • wyniki ankiet wysłanych do szkół (e-Kwerendy).

Współpraca Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus z innymi programami i aplikacjami

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami – zaprezentujemy system w Twoim samorządzie!

e-mail samorzad@librus.pl
tel. 32 350 85 85 wew. *19
formularz kontaktowy on-line.
Czytaj więcej o aplikacji na stronie: www.osin.librus.pl.

⇑⇑

Udostępnij:

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk