Opis systemu

Zintegrowany system wielu perspektyw

Osin to innowacyjny systemem internetowy dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego. Stanowi on kluczowy element Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus.

Osin_ustawa

Jego głównymi zadaniami są:

 • wsparcie organu prowadzącego w realizacji zadań związanych z kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • unowocześnienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy organem prowadzącym a szkołami i rodzicami;
 • zapewnienie aktualnego i wiarygodnego dostępu do najbardziej potrzebnych zestawień i porównań.

Osin to niezwykle intuicyjna aplikacja dostępna za pomocą przeglądarki internetowej. Jej funkcjonowanie opiera się na współpracy gminy ze szkołami. Bazy danych o uczniach podlegających obowiązkowi nauki uzupełniane są z gminnego systemu ewidencji ludności, a informacja, którzy z nich spełniają ten obowiązek, pobierana jest ze szkolnych e‑Sekretariatów. System weryfikuje dane automatycznie i wskazuje osoby, co do których brakuje informacji o miejscu i formie spełniania obowiązku nauki.

Osin został zintegrowany z rozwiązaniem LIBRUS Synergia, dzięki czemu JST ma bezpośredni dostęp do zawsze aktualnych danych. Do aplikacji Osin importowane są m.in. następujące informacje:

 • dane dotyczące wypełniania nauki (uczęszczanie do szkół podległych);
 • spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego;
 • dane statystyczne o uczniach (np. demograficzne lub dot. poziomu kształcenia);
 • dane statystyczne o nauczycielach (np. nauczanie konkretnych przedmiotów, ich poziom wykształcenia);
 • dane dotyczące szkół podległych (poziomy, oddziały, typy kształcenia);
 • frekwencja uczniów;
 • oceny klasyfikacyjne uczniów;
 • dane dotyczące liczby logowań w rozwiązaniu;
 • wyniki ankiet wysłanych do szkół (e-Kwerendy).

Współpraca Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego Librus z innymi programami i aplikacjami

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami – zaprezentujemy system w Twoim samorządzie!

e-mail samorzad@librus.pl
tel. 32 350 85 85 wew. *19
formularz kontaktowy on-line.
Czytaj więcej o aplikacji na stronie: www.osin.librus.pl.

⇑⇑

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

aScaSc

PayUPayU

InterriskInterrisk